Název: Zvedací třmeny pro nadzvednutí turbínových rotorů
Další názvy: Lifting yokes for elevating a turbine rotors
Autoři: Bohuslav, Rudolf
Vedoucí práce/školitel: Noga Tomáš, Ing.
Oponent: Čekovský Marek, Ing. et Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25308
Klíčová slova: zvedací třmeny;kinematická schémata;pevnostní kontrola;deformační kontrola;mkp;nadzvednutí rotoru
Klíčová slova v dalším jazyce: lifting yokes;kinematic schemes;strength calculations;deformation control;fem;lifting of a rotor
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje popis používaných typů zvedacích třmenů. Dále vyšetřuje kinematická schémata, pevnostní výpočty a deformační kontrolu nejpoužívanějších typů třmenů. V práci je rovněž uvedeno nové koncepční řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis contains a description of used types of lifting yokes. Next it investigates kinematic schemes, calculations of strenght and a deformation control of the most used types of yokes. It also introduces a new conceptual solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Rudolf_BOHUSLAV.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohuslav - OP BPPosudek oponenta práce335,54 kBUnknownZobrazit/otevřít
Bohuslav - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce335,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Bohuslav.pdfPrůběh obhajoby práce179,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.