Title: FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ POVÍDKY, POHÁDKY, BAJKY, BÁSNĚ NEBO HUDEBNÍ SKLADBY
Other Titles: Film processing stories, fairy tales, fables, poems or music songs
Authors: Babka, Tomáš
Advisor: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25603
Keywords: srdce;pocity;abstrakce;digitální malba;rotoscopie;vnitřní boj;videoklip
Keywords in different language: heart;feeling;digital painting;abstract;music clip
Abstract: Film je převážně vyjádření pocitů z poslechu dané písně. Kombinace abstraktní digitální malby a expresivního způsobu rotoscopie. Hlavním tématém je pak vnitřní boj sám se sebou.
Abstract in different language: The film is mostly about expressing feelings, which I have, while I was listening the song. Its a combination of abstract digital painting and expressive kind of rotoscopie. The main topic is the internal struggle with himself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA_2016.pdfPlný text práce949,99 kBAdobe PDFView/Open
Babka_v.pdfPosudek vedoucího práce160,82 kBAdobe PDFView/Open
Babka_o.pdfPosudek oponenta práce115,39 kBAdobe PDFView/Open
Babka.pdfPrůběh obhajoby práce342,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.