Název: Laserová syntéza metastabilní Al-Sn slitiny v plynné fázi
Další názvy: Laser synthesis of metastable Al-Sn alloys in the gas phase
Autoři: Šorm, Martin
Vedoucí práce/školitel: Křenek, Tomáš
Oponent: Duchek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2635
Klíčová slova: cín;hliník;metastabilní slitina;laserová ablace;depozice;organokovové sloučeniny;rozklad reaktantů
Klíčová slova v dalším jazyce: tin;aluminum;metastable alloy;laser ablation;deposition;organometallic compounds;decomposition of reactants
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje kovy Al, Sn a metastabilní slitinu jejich vzájemné kombinace Al-Sn. Hlavním cílem této práce byl pokus o vytvoření této slitiny za použití metody laserové ablace za současného rozkladu reaktantu. Jako reaktanty byly použity tetramethylcín a trimethylhliník. K analýze vzorků byly použity tyto metody: Konfokální mikroskopie, XRD, SEM/EDX, Ramanova spektroskopie.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis describes the metals Al, Sn and the metastable alloy of their Al-Sn combination. The main objective of this work was an attempt to create this alloy using the laser-induced CVD method. Tetramethyltin and trimethylaluminium were used as reactants. The following methods were used for the analysis of the samples: Confocal microscopy, XRD, SEM / EDX, Raman spectroscopy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sorm_S09B0494P.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Sorm.tifPosudek vedoucího práce141,73 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Sorm.tifPosudek oponenta práce147,01 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Sorm.tifPrůběh obhajoby práce36,47 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.