Title: Laserová syntéza metastabilní Al-Sn slitiny v plynné fázi
Other Titles: Laser synthesis of metastable Al-Sn alloys in the gas phase
Authors: Šorm, Martin
Advisor: Křenek, Tomáš
Referee: Duchek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2635
Keywords: cín;hliník;metastabilní slitina;laserová ablace;depozice;organokovové sloučeniny;rozklad reaktantů
Keywords in different language: tin;aluminum;metastable alloy;laser ablation;deposition;organometallic compounds;decomposition of reactants
Abstract: Bakalářská práce popisuje kovy Al, Sn a metastabilní slitinu jejich vzájemné kombinace Al-Sn. Hlavním cílem této práce byl pokus o vytvoření této slitiny za použití metody laserové ablace za současného rozkladu reaktantu. Jako reaktanty byly použity tetramethylcín a trimethylhliník. K analýze vzorků byly použity tyto metody: Konfokální mikroskopie, XRD, SEM/EDX, Ramanova spektroskopie.
Abstract in different language: This Bachelor thesis describes the metals Al, Sn and the metastable alloy of their Al-Sn combination. The main objective of this work was an attempt to create this alloy using the laser-induced CVD method. Tetramethyltin and trimethylaluminium were used as reactants. The following methods were used for the analysis of the samples: Confocal microscopy, XRD, SEM / EDX, Raman spectroscopy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sorm_S09B0494P.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Sorm.tifPosudek vedoucího práce141,73 kBTIFFView/Open
OP_Sorm.tifPosudek oponenta práce147,01 kBTIFFView/Open
Prubeh_Sorm.tifPrůběh obhajoby práce36,47 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.