Title: Rabi Jehuda Löw ben Becalel (1525? - 1609) - život a dílo
Other Titles: Rabi Jehuda Löw ben Becalel (1525? - 1609) - life and work
Authors: Dobiášová, Adéla
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26776
Keywords: jehuda lőw ben becalel;golem;pražské židovské město;judaismus
Keywords in different language: jehuda lőw ben becalel;golem;prague's jewish town;judaism
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na život, dílo a odkaz rabiho Jehudy Lőwa ben Becalela (1525?-1609). Zaměřuje se převážně na jeho náboženský, filosofický a historický vklad. Pojednává o jeho původu a profesní kariéře. Jelikož působil jako vrchní pražský rabín, jsou v práci zmíněna i důležitá pražská místa spojená s jeho osobou. Dále práce obsahuje přehled Maharalovy spisovatelské a filosofické tvorby. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány jeho spojení s golemem.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis is focused on the life, work and legacy of Rabbi Judah Lőw ben Becalel (1525?-1609). It focuses mainly on the religious, philosophical and historical deposit. Discusses about his origin and professional career. Because he worked as Chief Rabbi in Prague, there are mentioned also important Prague´s places associated with his person. The work also contains a summary of the Maharal´s literary and philosophical output. The last two chapters are devoted to his connection with the golem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabi Jehuda Low ben Becalel.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
dobiasova_lhotak.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordView/Open
dobiasova_kodet.pdfPosudek oponenta práce486,05 kBAdobe PDFView/Open
dobiasova_O.pdfPrůběh obhajoby práce458,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.