Název: Představa rovinných útvarů u dětí v mateřské škole
Další názvy: The imagination of plane figures of kindergarten children
Autoři: Rašková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27412
Klíčová slova: děti;rovinné útvary;vnímání;představivost;výzkum;sedm úkolů
Klíčová slova v dalším jazyce: children;plane figures;perception;imagination;research;seven tasks
Abstrakt: V bakalářské práci jsem zjišťovala schopnosti dětí poznat, pojmenovat rovinné útvary a orientovat se v rovině. Vymyslela jsem sedm úkolů, které jsem dětem postupně zadávala. Výzkumu se zúčastnilo deset dětí ve věku 5 až 7 let. Hlavní metodou výzkumu bylo pozorování, dále byl pořízen i videozáznam. Výsledky úkolů jsem zpracovala a vyhodnotila pomocí tabulek a grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis I found out abilities of children to recognize and to name plane figures and their abilities of orient in the plane. I created seven tasks, which were gradually submited to ten childern at the age of 5 to 7, that participated in the research. The main method of the research was observation and also video was recorded. The results of tasks were processed and evaluated using tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Marie Raskova.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raskova hodnoceni396.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
37. Raskova_Oponentsky posudek bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce361,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Raskova protokol443.pdfPrůběh obhajoby práce488,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27412

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.