Název: Sebevražda - cyklus fotografií inspirovaný intermediální instalací
Další názvy: Suicide - a series of photographs inspired by Intermedia installations
Autoři: Krinedlová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Oponent: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27641
Klíčová slova: intermediální objekt;cyklus fotografií;interaktivita;sebevražda
Klíčová slova v dalším jazyce: intermediate object;a series of photographs;interactivity;suicide
Abstrakt: Cíl praktické části mé bakalářské práce spočívá ve vytvoření cyklu stylizovaných fotografií, který vychází z autorských intermediálních instalací, inspirovaným lidskou sebevraždou. Cyklus obsahuje osm upravených fotografií. Jednotlivé instalace se skládají ze sádrových modelů zasazené do přirozeného prostředí sebevraždy. Důraz je kladen na vztah mezi přírodou a dílem. Teoretická část se zaměřuje na intermediální tvorbu v historickém kontextu. Zkoumám kořeny interaktivní tvorby až do počátků moderní technologie. Celá práce je postavená na snaze jít za rámec našeho chápání.
Abstrakt v dalším jazyce: The objektive of the practical part of my bachelor's thesis is to create a series of stylized photographs based on anauthorial intermedia installations inspired by human suicide. The series includeseight modified photographs. Eachinstallation consists of plastermodels set in to the natural environment of suicide. The relationship between nature and piece of work is emphasized. The theoretical part is concerned with the intermedia works in historici context. I exam in the rous of the interactive artworks to the beginnings of modern technology. The whole thesis is based on anattempt to go blond the frame of our comprehension.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KrinedlovaM.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Krinedlova Martina_vedouci_Masek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Krinedlova Martina_oponent_Komzakova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Krinedlova Martina_2017.pdfPrůběh obhajoby práce308,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.