Title: Sebevražda - cyklus fotografií inspirovaný intermediální instalací
Other Titles: Suicide - a series of photographs inspired by Intermedia installations
Authors: Krinedlová, Martina
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27641
Keywords: intermediální objekt;cyklus fotografií;interaktivita;sebevražda
Keywords in different language: intermediate object;a series of photographs;interactivity;suicide
Abstract: Cíl praktické části mé bakalářské práce spočívá ve vytvoření cyklu stylizovaných fotografií, který vychází z autorských intermediálních instalací, inspirovaným lidskou sebevraždou. Cyklus obsahuje osm upravených fotografií. Jednotlivé instalace se skládají ze sádrových modelů zasazené do přirozeného prostředí sebevraždy. Důraz je kladen na vztah mezi přírodou a dílem. Teoretická část se zaměřuje na intermediální tvorbu v historickém kontextu. Zkoumám kořeny interaktivní tvorby až do počátků moderní technologie. Celá práce je postavená na snaze jít za rámec našeho chápání.
Abstract in different language: The objektive of the practical part of my bachelor's thesis is to create a series of stylized photographs based on anauthorial intermedia installations inspired by human suicide. The series includeseight modified photographs. Eachinstallation consists of plastermodels set in to the natural environment of suicide. The relationship between nature and piece of work is emphasized. The theoretical part is concerned with the intermedia works in historici context. I exam in the rous of the interactive artworks to the beginnings of modern technology. The whole thesis is based on anattempt to go blond the frame of our comprehension.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KrinedlovaM.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Krinedlova Martina_vedouci_Masek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Krinedlova Martina_oponent_Komzakova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Krinedlova Martina_2017.pdfPrůběh obhajoby práce308,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.