Název: Výukový elektronický materiál kyberšikana na základní škole
Další názvy: Educational electronic material - Cyberbullying in primary schools
Autoři: Franců, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28400
Klíčová slova: kyberšikana kyberstalking;kybergrooming;sexting;obtěžování;základní škola;agresor;oběť
Klíčová slova v dalším jazyce: cyberbullying;cyberstalking;cybergrooming;sexting;harassment;primary school;aggressor;victim
Abstrakt: V této diplomové práci se věnujeme analýze aktuálního stavu dostupných výukových materiálů na téma kyberšikany v České republice, hodnotíme jejich kvalitu, působnost, odbornost a obsah. Poukazujeme na nutnost vzdělávání žáků, pedagogů a rodičů v oblasti kyberšikany. V praktické části práce navrhujeme systém výukových materiálů pro jednotlivé předměty a jejich integraci do výuky předmětů základní školy. Výukové materiály jsou integrovány do předmětů vždy ve vztahu k RVP ZV, jeho průřezovým tématům a klíčovým kompetencím.
Abstrakt v dalším jazyce: In this diploma work we analyze the current state of the available teaching materials on cyberbullying in the Czech Republic, we evaluate their quality, competence, expertise and content. We point to the need to educate pupils, pedagogues and parents about cyberbullying. In the practical part of the thesis we propose a system of teaching materials for individual subjects and their integration into the teaching of elementary school subjects. Learning materials are integrated into subjects in relation to the RVP ZV, its cross-cutting themes and key competences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace - kybersikana (francu).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Francu_DP_hodnoceni_Filipi_2017.pdfPosudek vedoucího práce195,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Francu posudek.pdfPosudek oponenta práce197,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Francu protokol507.pdfPrůběh obhajoby práce465,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.