Title: Výukový elektronický materiál kyberšikana na základní škole
Other Titles: Educational electronic material - Cyberbullying in primary schools
Authors: Franců, Tomáš
Advisor: Filipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28400
Keywords: kyberšikana kyberstalking;kybergrooming;sexting;obtěžování;základní škola;agresor;oběť
Keywords in different language: cyberbullying;cyberstalking;cybergrooming;sexting;harassment;primary school;aggressor;victim
Abstract: V této diplomové práci se věnujeme analýze aktuálního stavu dostupných výukových materiálů na téma kyberšikany v České republice, hodnotíme jejich kvalitu, působnost, odbornost a obsah. Poukazujeme na nutnost vzdělávání žáků, pedagogů a rodičů v oblasti kyberšikany. V praktické části práce navrhujeme systém výukových materiálů pro jednotlivé předměty a jejich integraci do výuky předmětů základní školy. Výukové materiály jsou integrovány do předmětů vždy ve vztahu k RVP ZV, jeho průřezovým tématům a klíčovým kompetencím.
Abstract in different language: In this diploma work we analyze the current state of the available teaching materials on cyberbullying in the Czech Republic, we evaluate their quality, competence, expertise and content. We point to the need to educate pupils, pedagogues and parents about cyberbullying. In the practical part of the thesis we propose a system of teaching materials for individual subjects and their integration into the teaching of elementary school subjects. Learning materials are integrated into subjects in relation to the RVP ZV, its cross-cutting themes and key competences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - kybersikana (francu).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Francu_DP_hodnoceni_Filipi_2017.pdfPosudek vedoucího práce195,7 kBAdobe PDFView/Open
Francu posudek.pdfPosudek oponenta práce197,33 kBAdobe PDFView/Open
Francu protokol507.pdfPrůběh obhajoby práce465,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.