Title: Zadání výtvarných úkolů jako předurčení vzdělávacího potenciálu
Other Titles: Instructions of Visual Tasks as Predestination of Educational Potential
Authors: Jandová, Tereza
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28668
Keywords: výtvarná výchova;rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;obecná didaktika;oborová didaktika;akční výzkum;vzdělávací obsah;vzdělávací cíl;učební úloha
Keywords in different language: fine arts;framework education programme for elementary education;teaching methodology;fine arts teaching methodology;qualitative research;action research;content and objectives;instructions
Abstract: Diplomová práce se zabývá současnou problematikou didaktické transformace vzdělávacího obsahu, konkrétně formulací zadání výtvarných činností uvnitř edukačního procesu na 2. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. V rámci první části jsou objasněna teoretická východiska práce. Jedná se především o vymezení pojmů obsah, cíl a učební úloha v rovině obecné a oborové didaktiky. Empirická část se soustředí na formulaci zadání výtvarných úkolů, jejího potenciálu a konkrétním činnostem žáků, jež tato formulace zakládá. Rovněž obsahuje akční výzkum, metodu, jež se zabývá zlepšováním pedagogické praxe.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with current issues of content and its methodological transformation. It focuses especially on school subject of Fine Arts and on providing proper instructions inside of teaching process in upper primary school of Czech educational system. Work is divided into two main sections - theoretical and empirical. The first part covers theoretical basis for the whole work. Those are primarily clarifying the term content, objectives, and tasks with their instructions, in the field of both fine art and general methodology. The empirical part focuses on process of giving instructions, their relationship to lesson objectives, and concrete students activities which this formulation forms. It also contains action research, the method, which deals with the issue of improvements inside the teaching process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL3 .pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Jandova Tereza_2017.pdfPrůběh obhajoby práce433,26 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Jandova Tereza_vedouci_Uhl Skrivanova_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Jandova Tereza_oponent_Slavik_2017.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.