Title: Fenomén dětí - čarodějů v současné Subsaharské Africe
Other Titles: The Phenomenon of Child - Witches in contemporary Subsaharan Africa
Authors: Janská, Kateřina
Advisor: Mildnerová, Kateřina
Referee: Záhořík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2919
Keywords: čarodějnictví;kouzelnictví;Demokratická republika Kongo;konžská válka;letniční církve;albíni;dvojčata;dětská práva
Keywords in different language: witchcraft;sorcery;Democratic republic of Congo;conglese war;pentecostal churches;albinos;twins;children rights
Abstract: Má bakalářská práce pojednává o fenoménu dětí-čarodějů v současné subsaharské Africe, především v Demokratické republice Kongo. Popisuji historický přehled antropologů, kteří se specializovali na čarodějnictví, dále praktiky a rituály letničních církví. V politické části se zaměřuji na rodinnou strukturu, dvě konžské války a sociokulturní kontext čarodějnictví. Také popisuji profil dětí, které jsou cíli obvinění z čarodějnictví, včetně tří vzácných typů - albínů, dvojčat a abnormálně narozených dětí. V empirické části ukazuji dopad neziskových organizací na děti-čaroděje. Poslední kapitola je věnována dětským právům a jakým způsobem jsou v čarodějnických procesech porušována.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the phenomenon of Child-witches in contemporary Subsaharian Africa, especially in Democratic Republic of Congo. I described historic overview of anthropologists who were interested in witchcraft, practices in pentecostal churches and rituals. In political part I deal with family structure, two wars in Congo and social and cultural context of witchcraft. I also describe the profile of children who are in danger of accusation including three special types - albinos, twins and abnormal birth children. In the empirical part I show the effect of non-governmental organisation to the Child-witches. The last part of thesis deals with child rights and their violation during witchcraft accusations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_janska.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Katerina_Janska.pdfPosudek vedoucího práce170,11 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Katerina_Janska.pdfPosudek oponenta práce170,11 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Katerina_Janska.pdfPrůběh obhajoby práce170,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.