Title: Motocyklová a zbrojní výroba v ČZ Strakonice
Other Titles: CZ: the history of Strakonice Arms Factory
Authors: Bartovský, Jaroslav
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2936
Keywords: motokokolo;motocykl;skútr;konkurence;export;silniční sportovní motocykly;motokros;mistrovství světa;zbrojní výroba;kulometná pistole;samonabíjecí puška;samopal;přesun výroby;1954
Keywords in different language: motorbike;motorcycle;scooter;competition;export;road sports motorcycles;motocross;world championships;arms production;machine-gun pistol;semiautomatic rifle;machine gun;relocation production;1954
Abstract: V této Bakalářské práci na téma Motocyklová a zbrojní výroba v ČZ Strakonice, se zabývám výrobou motocyklů a zbraní v Jihočeské zbrojovce. Zaměřuji se také na střet zájmů s konkurencí, kterou představovala JAWA. Zmiňuji problémy zapříčiněné znárodněním, rozdělením sfér výroby a direktivního řízením podniku. V práci jsou uvedeny všechny významné nebo jedinečné modely. Zabývám se také výrobou světoznámých Československých skútrů. V neposlední řadě je v práci popsána zbrojní výroba, ale pouze jen zajímavé nebo jinak významné zbraně, až do přesunutí výroby do Brněnské zbrojovky. Dále zmiňuji spoustu významných patentů a modernizací, jak ve výrobě motocyklů tak ve výrobě zbraní. Krátce zmiňuji i J. Waltera a jeho působení ve vývoji silničních závodních motocyklů ČZ. V poslední části je stručně zmíněno období velkých motokrosových úspěchů a popis terénních speciálů.
Abstract in different language: In this thesis on the motorcycle and arms production in CZ Strakonice, I deal with the production of motorcycles and weapons in the armory of South Bohemia. I focus on the conflict of interest with the competition, which featured JAWA. I mention the problems caused by nationalization, the division of spheres of directive management and production company. The paper presents all significant or unique models. We manufacture the world famous Czechoslovak scooter. Finally, the work described in arms production, but only just interesting or otherwise important weapon to move production to Brno arms. Also mention a lot of important patents and modernization, both in the production of motorcycles in the manufacture of weapons. Soon I also J. Walter and his influence on the development of road racing motorcycles CZ. The last section is briefly mentioned period of great success and a description of motocross off-roadspecials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartovsky CZ1.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce996,09 kBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce453,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.