Katedra ošetřovatelství a porodní asistence / Department of Nursing and Midwifery

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Horová, Jana , Brabcová, Iva
Prevence pádů u pacientů s kognitivními poruchami

The review study summarises published research results from the 2018-2019 period. The aim was to summarise the research findings regarding the prevention of falls in people with cognitive disorders. The included research results were searched in full-text electronic databases focused on nurs...

Horová, Jana , Brabcová, Iva , Krocová, Jitka
Následky pádů pacientů

Injuries caused by a patient’s fall are serious complications that prolong in-patient treatment. The aim of the paper was to find out the occurrence of injuries caused by falls and related factors in patients at a large inpatient medical facility. We performed a quantitative d...

Tichá, Michaela , Frei, Jiří
Úskalí práce sester při péči o pacienta během léčby kontinuální eliminační metodou

The issues of continual elimination methods and activity associated with them on intensive care units are frequent content of general nurses’ work. But in many cases the health workers, and especially in situations when they do not perform this activity often or frequently, fumble&...

Raisnerová, Irena , Hendrych Lorenzová, Eva , Janoušková, Kristina
Téma sexuálně zneužívané ženy v práci porodní asistentky

Krocová, Jitka , Nováková, Jaroslava , Vaňková, Milena , Simbartl, Petr
Možnosti inovace studijního programu všeobecné ošetřovatelství v kontextu fenoménu 4.0