Title: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
Other Titles: Cooperation of public and private sector
Authors: Albl, Sebastián
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31489
Keywords: veřejný sektor;soukromý sektor;ppp projekt;spolupráce;partner;rizika
Keywords in different language: public sektor;private sector;ppp projects;cooperation;partner;rsiks
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem spolupráce veřejného a soukromého sektoru, definicí základních pojmů, které se k tématu vztahují, charakteristikou možných druhů spolupráce a zejména PPP projekty, jejich výhodami a nevýhodami.. Dále se práce zaměřuje na přehled etap procesu PPP až do samotného uzavření smlouvy. Také v práci zmiňuji rizika, jejich možný přenos a seznam jednotlivých rizik. V poslední části jsou uvedeny praktické příklady PPP projektů.
Abstract in different language: The diploma thesis addresses the theme of cooperation between the public and private sector, the definition of the basic concepts related to the subject, the characteristics of the possible types of cooperation and especially the PPP projects, their advantages and disadvantages of them. In addition, the thesis focuses on an overview of the stages of the PPP process until the actual conclusion of the contract. I had also mentioned the risks, their possible transmission and individually listed them. The last part shows practical examples of PPP projects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka_finalll sebik.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Albl - VP.pdfPosudek vedoucího práce655,95 kBAdobe PDFView/Open
Albl - OP.pdfPosudek oponenta práce529,83 kBAdobe PDFView/Open
Albl - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce332,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.