Název: Činnosti personálního oddělení
Další názvy: Personal Department Activities
Autoři: Huňáčková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Sequensová Helena, Mgr.
Oponent: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31506
Klíčová slova: personalistika;personalisté;pracovníci;organizace;personální činnosti;lidské zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: personal department;human sources;personal activities;workers;human resources officer
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce jsou činnosti personálního oddělení. V první části práce se věnuji obecně tématu lidských zdrojů, personálnímu oddělení a personální strategii. Další část je hlavní částí mé diplomové práce, zabývám se v ní jednotlivými činnostmi personálního oddělení. Tato část začíná kapitolami o vytváření a analýze pracovních míst, následuje proces plánování zaměstnanců, na který navazuje proces získávání, výběr a přijímání zaměstnanců. Poté se věnuji rozmisťování pracovníků a řízení pracovního výkonu. Dále pokračuji kapitolou o odměňování a vzdělávání pracovníků. Poslední kapitola v této části je o obecné péči o zaměstnance. Následující kapitola je věnována adaptačnímu procesu. Tuto činnost personálního oddělení jsem nechala samostatně, protož je podle mého názoru nejzajímavější a také nejobsáhlejší. To je také důvod proč jsem si adaptační proces zvolila pro svou praktickou část, ve které popíši adaptační proces firmy Škoda JS a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my dissertation is Activities of the personal department. In introduction the dissertation describes the management of human sources, personal departure, and personal strategy in general. The work consists of each personal activities in next chapter. This chapter also includes information about analysis of workplaces, selection, distribution, and supervision of employees then management of performance and assessment. The last pages of this chapter are dedicated to rewarding, education, and care of the employees. Following chapter is all about adaptation process. This part of the dissertation is the most interesting and the largest. The last chapter of the work consists of the practical part which describes adaptation process in the company called Škoda JS a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hunackova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce417,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hunackova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce417,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hunackova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce339,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.