Title: Demonstrace inverzního kyvadla
Other Titles: Inverted Pendulum demonstration
Authors: Peroutka, Jan
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32189
Keywords: inverzní kyvadlo;pid;regulátor;jazyk c;stm32;nucleo;optický inkrementální enkodér
Keywords in different language: inverted pendulum;pid;regulator;c programming language;stm32;nucleo;optical incremental encoder
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá teorií a následnou konstrukcí inverzního kyvadla. V první části jsou představena možná konstrukční uspořádání a algoritmy řízení. Druhá část konkrétně popisuje navržené konstrukční řešení fyzického modelu inverzního kyvadla a jeho elektroniku. Zvoleno bylo řešení, kde je kyvadlo umístěno na vozíku poháněném stejnosměrným motorem. Třetí část se zabývá popisem software řídícího mikrokontroléru. V poslední, čtvrté kapitole je popsáno nastavení konstant regulace a funkce kyvadla.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theory of inverted pendulum and describes its construction. First part introduces various construction types and control algorithms. Second part describes specifically the design of the constructed inverted pendulum device. In the selected design the pendulum is placed on the cart, which is driven by a DC motor. In the last, fourth part the regulation constants are set and the functionality of device is depicted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inverzni-kyvadlo-final.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
074995_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,02 kBAdobe PDFView/Open
074995_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,13 kBAdobe PDFView/Open
074995_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce330,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.