Title: Nové Sedlo: Přeměna socialistického prostoru v postsocialismu
Other Titles: Nové Sedlo: Transformation of a socialist space in post-socialism
Authors: Nováková, Kateřina
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32892
Keywords: socialismus;postsocialismus;pohraničí;sokolovsko;průmyslové město;panelové sídliště
Keywords in different language: socialism;post-socialism;borderland;sokolovsko;industrial city;housing estate
Abstract: Má diplomová práce se zabývá časovými a prostorovými faktory života v Novém Sedle, které leží v Karlovarském kraji nedaleko Sokolova. Nové Sedlo je charakteristické svou blízkostí k hnědouhelnému lomu a sklárnou. Právě průmyslovost města velmi ovlivnila, z hlediska struktury obyvatel, životního prostředí nebo prostoru. Práce se zaměřuje na časové období socialismu a postsocialismu. Data se opírají o rozhovory, zúčastněné pozorování a archivní materiál.
Abstract in different language: My thesis concentrates on time and space factors of life in Nové Sedlo, which located in the Karlovy Vary region near Sokolov. Nové Sedlo is characterised of his immediate proximity to browncoal mine and glass factory. Right the industry has influenced the city, from the point of view of population structure, enviroment or space. The thesis focuses on the period of socialism and post-socialism. The data is based on interview, participant observation and archival materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novakova_Katerina.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek oponenta zari 2018.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek vedouciho zari 2018.pdfPosudek vedoucího práce974,29 kBAdobe PDFView/Open
Kuncova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce424,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.