Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorMikešková, Aneta
dc.contributor.refereeBányaiová Alena, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-5-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33377
dc.description.abstractDiplomová práce na téma zastoupení se snaží čtenářům poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku, se kterou se v praxi běžně setkáváme. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola definuje pojem zastoupení a věnuje se všeobecným podmínkám, které jsou společné pro všechny druhy zastoupení. Druhá kapitola se zabývá smluvním zastoupením a prokuře. Třetí kapitola popisuje zastoupení zákonné a poslední čtvrtá kapitola svou pozornost věnuje opatrovnictví.cs
dc.format68 s. (151 573 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzastoupenícs
dc.subjectzástupcecs
dc.subjectplná moccs
dc.subjectopatrovnictvícs
dc.titleZastoupenícs
dc.title.alternativeThe representationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis on the topic of representation is trying to provide readers with a comprehensive view of what they normally encounter in practice. It is divided into four chapters. The first chapter defines a term representation and deals with the general conditions, which are common to all types of representation. The second chapter deals with contractual representation and corporate representation. The third chapter describes legal representation and last chapter pays attention to the guardianship.en
dc.subject.translatedrepresentationen
dc.subject.translatedrepresentativeen
dc.subject.translatedpower of attorneyen
dc.subject.translatedguardianshipen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta-Mikeskova_Diplomova-prace-2018_Zastoupeni.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mikeskova.pdfPosudek oponenta práce187,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mikeskova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mikeskova.pdfPrůběh obhajoby práce307,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.