Title: Veřejný zájem, veřejné zájmy
Other Titles: Public interest, public interests
Authors: Pěnička, Petr
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33452
Keywords: veřejný zájem;neurčité právní pojmy;vyvlastnění;správní orgán;veřejná moc;správní řád;ústava
Keywords in different language: public interest;vague legal terms;expropriation;administrative authority;public power;code of administrative procedure;constitution
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pojmem veřejného zájmu. V dané problematice jsem analyzoval vztah veřejného zájmu a neurčitých právních pojmů. V práci jsem se také soustředil na normy zákona obsahující pojem veřejného zájmu. Práce obsahuje rozbor judikatury soudů, která se zabývala veřejným zájmem.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with concept of public interest. I analyzed concept of public interest in regards to its relationship to vague legal terms. In this work I focused on law bills containing concept of public interest. This thesis also contains analysis of court decisions which dealt with problems of public interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce286,29 kBAdobe PDFView/Open
Penicka - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce568,56 kBAdobe PDFView/Open
Penicka - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce886,95 kBAdobe PDFView/Open
Penicka - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce355,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.