Název: Odvolání ve správním řízení
Další názvy: Appeal in administrative procedure
Autoři: Nosek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Triner Petr, JUDr.
Oponent: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33468
Klíčová slova: odvolání;správní řízení;správní právo;správní řád;opravný prostředek;právo;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: appeal;administrative procedure;remedies;code of administrative procedure;law;public administration
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o institutu odvolání ve správním řízení v České republice. Jejím cílem je poskytnutí detailního pohledu právě na institut odvolání od přijetí zákona č. 500/2004 "Správní řád". Tento detailní pohled je v práci prezentován na průběhu odvolání od jeho podání až po vydání rozhodnutí o odvolání. V práci je rovněž zahrnuta u judikatura, na ktere je prezentován vývoj odvolání ve správním řízení od roku 2004.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is about appeal in administrative procedure in Czech Republic. Its goal is to provide detailed view on appeal from acceptance of "Code of administrative procedure" number 500/2004. This detailed view is in the thesis presented on process of appeal from its handing in to reaching a decision about appeal. The thesis also includes case law, which presents evolution of appeal in administrative procedure from year 2004.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Jiri Nosek.pdfPlný text práce949,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nosek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce742,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nosek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce534,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nosek - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce345,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.