Title: Odvolání ve správním řízení
Other Titles: Appeal in administrative procedure
Authors: Nosek, Jiří
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33468
Keywords: odvolání;správní řízení;správní právo;správní řád;opravný prostředek;právo;veřejná správa
Keywords in different language: appeal;administrative procedure;remedies;code of administrative procedure;law;public administration
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o institutu odvolání ve správním řízení v České republice. Jejím cílem je poskytnutí detailního pohledu právě na institut odvolání od přijetí zákona č. 500/2004 "Správní řád". Tento detailní pohled je v práci prezentován na průběhu odvolání od jeho podání až po vydání rozhodnutí o odvolání. V práci je rovněž zahrnuta u judikatura, na ktere je prezentován vývoj odvolání ve správním řízení od roku 2004.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about appeal in administrative procedure in Czech Republic. Its goal is to provide detailed view on appeal from acceptance of "Code of administrative procedure" number 500/2004. This detailed view is in the thesis presented on process of appeal from its handing in to reaching a decision about appeal. The thesis also includes case law, which presents evolution of appeal in administrative procedure from year 2004.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jiri Nosek.pdfPlný text práce949,5 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce742,05 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce534,89 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce345,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.