Title: Proces výběrového řízení ve veřejné správě dle zákona č. 312/2002 Sb.
Other Titles: Process of selection procedure in public administration by law No. 312/2002 Coll.
Authors: Strejc, Milan
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33474
Keywords: výběrové řízení;zákon;úředník;úřad;územní samosprávný celek;pracovní poměr;pohovor
Keywords in different language: selection procedure;law;official;office;territorial self-governing unit;employment;interview
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je vysvětlit proces výběrového řízení úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. Řízení je důležité pro zajištění objektivního a nestranného posouzení uchazečů o místo. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a postupy. Praktická část popisuje výběrové řízení a s ním související procedury na konkrétním úřadě.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor's thesis is to explain the process of selection procedure of officials of territorial self-governing units according to law No. 312/2002 Coll. This procedure is important to ensure objective and impartial assessment of job seekers. The theoretical part explains the basic concepts and procedures. The practical part describes the selection procedure and the related procedures at a particular office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - STREJC 2018.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Strejc - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce498,07 kBAdobe PDFView/Open
Strejc - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce875,86 kBAdobe PDFView/Open
Strejc - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce357,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.