Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorŠosvaldová, Stephanie
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:54Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:54Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73881
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33479
dc.description.abstractObec je veřejnoprávní korporací a je základním článkem územní samosprávy. Charakteristickými znaky obce jsou vlastní území, obyvatelstvo obce, právní subjektivita a vlastní majetek. Základními změnami se rozumí sloučení obcí, připojení jedné obce ke druhé a vznik nové obce oddělením. Ke vzniku obce může dojít také optimalizací nebo zrušením vojenského újezdu. Obec může vzniknout jen na základě striktně daných právních pravidel, která upravuje zákon o obecním zřízení. Stěžejní je dohoda dotčených obcí, která musí dodržet zákonnou formu. Občané dotčených obcí mají právo na vyjádření se v místním referendu.cs
dc.format56 s. (103 937 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobeccs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectobčanécs
dc.subjectúzemícs
dc.subjectvojenský újezdcs
dc.subjectmístní referendumcs
dc.subjectmeziobecní spoluprácecs
dc.titleVznik a zánik obcecs
dc.title.alternativeFormation and termination of municipalityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedA municipality is a public-law entity and it is a fundamental element of a local goverment. There are some specifics of the municipality, such as a municipality's own territory, population, estates and a legal subjectivity. Of some fundamental amendments, we can talk about annexation of one municipality to another, merging of two municipalities, and separtation, where a municipality splits and one new is originated. There're another options, how the municipality can originate, such as abatement or abolition of a military district. Concerning option of new municipality origins, very strict rules based in the law act (no. 128/2000 Sb.) must be followed. The fundamental necessity is a deal of the municipalities, which also has to follow the stricts rules based in the act. It also gives a right to the citizens to vote in their local referendum.en
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedlocal govermenten
dc.subject.translatedcitizensen
dc.subject.translatedterritoryen
dc.subject.translatedmilitary districten
dc.subject.translatedlocal referendumen
dc.subject.translatedcooperation between municipalitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VZNIK A ZANIK OBCE - BP - SOSVALDOVA.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Sosvaldova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce580,77 kBAdobe PDFView/Open
Sosvaldova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce663,97 kBAdobe PDFView/Open
Sosvaldova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce349,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.