Název: Domov pro seniory, adaptační proces a finanční dostupnost pobytu z pohledu klientů
Autoři: Urbanová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Sequensová Helena, Mgr.
Oponent: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33480
Klíčová slova: domov pro seniory/rezidentské zařízení;adaptační proces;klienti/senioři;stáří;sociální služby;zákon;vyhláška;městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory v domažlicích
Klíčová slova v dalším jazyce: retirement homes/residential facilities;adaptation process;clients/seniors;old-age;social services;law;public notice;the centre of social and rehabilitation services - retirement home in domažlice
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku související s životem seniorů. Zabývá se vysvětlením pojmů souvisejícími se stářím, s adaptačním procesem, financováním, vymezením sociálních služeb a popisem konkrétního zařízení v Domažlicích. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, ve které nalezneme výsledky dotazníkového šetření a zajímavé poznatky, jež z výzkumu vyplynuly.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is aimed at the issue regarding the lives of seniors. It explains terms related to old-age, adaptation process, funding, defining social services with the description of a particular facility in Domažlice. This work includes a theoretical and practical part, in which the results of my survey can be found, also interesting facts which have emerged.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ELISKA URBANOVA - BP konecna pro odevzdani.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce490,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce868,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce352,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.