Title: Domov pro seniory, adaptační proces a finanční dostupnost pobytu z pohledu klientů
Authors: Urbanová, Eliška
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33480
Keywords: domov pro seniory/rezidentské zařízení;adaptační proces;klienti/senioři;stáří;sociální služby;zákon;vyhláška;městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory v domažlicích
Keywords in different language: retirement homes/residential facilities;adaptation process;clients/seniors;old-age;social services;law;public notice;the centre of social and rehabilitation services - retirement home in domažlice
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku související s životem seniorů. Zabývá se vysvětlením pojmů souvisejícími se stářím, s adaptačním procesem, financováním, vymezením sociálních služeb a popisem konkrétního zařízení v Domažlicích. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, ve které nalezneme výsledky dotazníkového šetření a zajímavé poznatky, jež z výzkumu vyplynuly.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is aimed at the issue regarding the lives of seniors. It explains terms related to old-age, adaptation process, funding, defining social services with the description of a particular facility in Domažlice. This work includes a theoretical and practical part, in which the results of my survey can be found, also interesting facts which have emerged.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELISKA URBANOVA - BP konecna pro odevzdani.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce490,81 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce868,52 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce352,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.