Title: Analýza společenské odpovědnosti firem ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis of Corporate Social Responsibility in Selected Company
Authors: Kučnirová, Kristýna
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Hálková Katarína, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33519
Keywords: společenská odpovědnost firem;vybraný podnik;principy csr;dotazníkové šetření;stakeholders
Keywords in different language: corporate social responsibility;selected enterprise;csr principles;questionnaire survey;stakeholders
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu společenské odpovědnosti ve vybraném podniku. Soustředí se na implementaci CSR principů do strategie podniku. Efektivnost implementace je hodnocena z pohledu klíčových stakeholderů společnosti. Podstatou je využít jeden z mnoha způsobů hodnocení společenské odpovědnosti z pohledu obyvatel města, ve kterém podnik působí a přenést teorii do praxe. V práci je provedena analýza společnosti, kdy je představený samotný podnik, jeho oblast podnikání a současná situace společenské odpovědnosti podniku. Výsledkem práce jsou definované úspěchy firmy v odpovědném chování a doporučení ke zlepšení stávající situace na základě praveného výzkumu.
Abstract in different language: The presented work focuses on the analysis of corporate social responsibility in a selected company. It is based on the implementation of CSR principles in business strategy. The effectiveness of implementation is assessed from the point of view of key stakeholders in the company. The principle is to use one of the many ways of assessing social responsibility from the point of view of the city's inhabitants in which the business operates and apply theory into practice. The work introduces the company, its business area and the current situation of its corporate social responsibility. The results of the work are the defined success of the company in responsible behavior and recommendations for improvement of the current situation based on the research carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KUCNIROVA Kristyna.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Kucnirova_o.pdfPosudek oponenta práce618,79 kBAdobe PDFView/Open
Kucnirova_v.pdfPosudek vedoucího práce556,86 kBAdobe PDFView/Open
Kucnirova_p.pdfPrůběh obhajoby práce202,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.