Title: Těšínsko jako transhraniční region v historii a současnosti
Other Titles: Cieszyn Silesia as a transboarder region in the history and present
Authors: Petrášová, Klára
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Caletka, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3387
Keywords: Těšínsko;hraniční spory;regionální identita;region;euroregion;transhraniční spolupráce;československo-polské vztahy
Keywords in different language: Těšín region;disputes over boundaries;regional identity;region;euroregion;transfrontier cooperation;czechoslovak-polish relations
Abstract: Tématem této bakalářské práce je Těšínsko, a to od vzniku historického Těšínského knížectví až po současnou spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko/Śląsk Cieszyński. Zvláštní důraz je kladen především na kolísající roli Těšínska ve vztazích mezi Československem a Polskem a na jeho specifické rysy.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis is concerned with the issue of the Těšín region. From the formation of the historical region of the Těšín Princedom until the recent platform of Euroregion, Těšín Silesia - Śląsk Cieszyński. The special attention is paid to its distinctive features as well as its fluctuating importance in Czechoslovak - Polish relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petrasova.pdfPlný text práce384,91 kBAdobe PDFView/Open
Petrasova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce456,13 kBAdobe PDFView/Open
Petrasova-MV-BAS-OP.docxPosudek oponenta práce40,45 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce265,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.