Název: Ausdrucksmittel zur Gestaltung der männlichen und weiblichen Rolle in der Werbung
Další názvy: Expressions forming the role of men and women in advertising
Autoři: Veithová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Smolíková, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3462
Klíčová slova: reklama;výrazové prostředky reklamy;jazyk reklamy;cíle reklamy;role muže v reklamě;role ženy v reklamě
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;means of expression in advertising;language of advertising;aims of advertising;the role of man in advertising;the role of woman in advertising
Abstrakt: Tato práce je psaná na téma Výrazové prostředky formující roli muže a ženy v reklamě. Teoretická část práce je zaměřena na definici reklamy, cíle a jazyk reklamy. Praktická část práce se zabývá analýzou 40 vybraných reklam. Zkoumá, jak jsou muži a ženy v reklamách zobrazováni. Práce obsahuje grafy, které ukazují výsledky dotazníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is Expressions forming the role of men and women in advertising. The theoretical part is focused on the definition of advertising, aims and language of advertising. The practical part is focused on the analysis of 40 TV-commercials. It researches how men and women are displayed in TV-commercials. In the thesis there are diagrams showing the results from questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce703,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0001.PDFPosudek vedoucího práce401,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0002.PDFPosudek oponenta práce497,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce308,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3462

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.