Title: Ausdrucksmittel zur Gestaltung der männlichen und weiblichen Rolle in der Werbung
Other Titles: Expressions forming the role of men and women in advertising
Authors: Veithová, Jaroslava
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3462
Keywords: reklama;výrazové prostředky reklamy;jazyk reklamy;cíle reklamy;role muže v reklamě;role ženy v reklamě
Keywords in different language: advertising;means of expression in advertising;language of advertising;aims of advertising;the role of man in advertising;the role of woman in advertising
Abstract: Tato práce je psaná na téma Výrazové prostředky formující roli muže a ženy v reklamě. Teoretická část práce je zaměřena na definici reklamy, cíle a jazyk reklamy. Praktická část práce se zabývá analýzou 40 vybraných reklam. Zkoumá, jak jsou muži a ženy v reklamách zobrazováni. Práce obsahuje grafy, které ukazují výsledky dotazníku.
Abstract in different language: The topic of this thesis is Expressions forming the role of men and women in advertising. The theoretical part is focused on the definition of advertising, aims and language of advertising. The practical part is focused on the analysis of 40 TV-commercials. It researches how men and women are displayed in TV-commercials. In the thesis there are diagrams showing the results from questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce703,58 kBAdobe PDFView/Open
File0001.PDFPosudek vedoucího práce401,38 kBAdobe PDFView/Open
File0002.PDFPosudek oponenta práce497,06 kBAdobe PDFView/Open
File0003.PDFPrůběh obhajoby práce308,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.