Title: Analýza procesů ve firmě se zaměřením na používání systému pro správu zákaznických požadavků
Other Titles: Company process analysis focused on the requirements management system
Authors: Rychtářová, Lenka
Advisor: Přibyl Petr, Ing.
Referee: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37411
Keywords: rup;scrum;analýza procesů;isza;jira software;trello;redmine
Keywords in different language: rup;scrum;process analysis;isza;jira software;trello;redmine
Abstract: Diplomová práce se zabývá prístupy a metodikami softwarového inženýrství a nástroji urcenými ke správe úloh. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s metodikou vybrané spolecnosti, identifikovat problémy spojené s procesy a navrhnout zmeny procesu ci nástroju. Rešením identifikovaných problému je zejména vytvorení metodické znalostní skupiny a použití nástroje JIRA Software. Úcelem této skupiny je standardizovaná správa metodik a rízené zlepšování procesu dané spolecnosti. V rámci overení s klícovými uživateli bylo stanoveno, že nástroj JIRA Software není v soucasné chvíli vhodné využít vzhledem ke specifikum na servisní projekty. U vývojových projektu bude nástroj prínosem.
Abstract in different language: Content of the Diploma Thesis is based on different attitudes and methods of software engineering and tasks engineering. Main task of publication was to get a knowledge of methodology of specific company, to identify problems connected with workflows and propose changes and improvements of processes or appropriate tools. Solution of discovered problems is mainly represented by creation of a methodic - knowledge group and implementation of Atlassian tool - JIRA. Purpose of this group is to standardize methodology management and software process improvement of chosen company. After consultation with key users, it was decided, that implementation of JIRA tool would not be appropriate for service projects. For development projects, the company sees benefit of usage of proposed tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LR.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
A16N0090Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce452,7 kBAdobe PDFView/Open
A16N0090Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce409,7 kBAdobe PDFView/Open
A16N0090Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce195,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.