Název: Zaměstnávání zdravotně postižených osob
Další názvy: Employment of disabled people
Autoři: Knížová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Janák Martin, JUDr.
Oponent: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37658
Klíčová slova: zaměstnávání;invalidita;zdravotní postižení;práce;zaměstnavatel
Klíčová slova v dalším jazyce: employment;invalidity;disabilities;labour;employer
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zabývá se zejména úpravou de lege lata. Diplomová práce rozebírá nejen pojem zdravotního postižení a úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v českém právním řádu i v mezinárodní úpravě. Dále se zabývá aktivní politikou zaměstnanosti a samotným zaměstnávání OZP, a to i ze strany zaměstnavatelů, včetně všech atributů s tím souvisejících. Ve svém závěru se práce krátce zabývá také komparací české a německé právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the employment of people with disabilities and deals especially with the legislation de lege lata. The diploma thesis deals not only with the concept of disability and the legislation of the employment of people with disabilities in the Czech legal order as well as in the international regulation. It also deals with active employment policy and the actual employment of PwD by the employers, including all related attributes. In conclusion, the thesis also briefly deals with the comparison of Czech and German legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tereza Knizova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knizova-2.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knizova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knizova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce322,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37658

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.