Title: Metody plánování trajektorie pro UAV
Other Titles: Path planning methods for UAV
Authors: Navrátil, Josef
Advisor: Flídr Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Bouček Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37688
Keywords: plánování trajektorie;prohledávání grafu;rrt;a*;uav
Keywords in different language: path planning;graph searching;rrt;a*;uav
Abstract: Tato bakalářská práce vznikla za účelem představení a porovnání různých algoritmů pro plánování trajektorie v prostoru. Uvažovány jsou jak algoritmy pro diskrétní prostor tak i pro prostor spojitý. Mezi tyto algoritmy patří RRT, RRT*, A*, Basic Theta*, Lazy Theta*. Všechny zmíněné algoritmy jsou naprogramované pro 2D a pro 3D prostředí. Veškeré provedené kroky a nastavení v algoritmech budou odůvodněny.
Abstract in different language: This bachelor thesis was created to present and compare variol algoritmh for path planning. Considered are discrete space and continous space. These algorithms include RRT, RRT*, A*, Basic Theta*, Lazy Theta*. All these algorithms are programmed for 2D and 3D environments. Every steps and settings made in the algorithms will be justified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2019 Josef Navratil.pdfPlný text práce5,12 MBAdobe PDFView/Open
navratil-v.pdfPosudek vedoucího práce772,91 kBAdobe PDFView/Open
navratil-o.pdfPosudek oponenta práce622,41 kBAdobe PDFView/Open
navratil-p.pdfPrůběh obhajoby práce304,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.