Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPrade, Martin
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:09Z-
dc.date.available2017-12-8
dc.date.available2020-07-17T13:44:09Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-26
dc.identifier76249
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37708-
dc.description.abstractCílem této práce je představit využití tabletů ve výuce na základní škole a poskytnout tak ucelený pohled na problematiku mobilního vzdělávání. První část práce se zabývá problematikou m-learningu a popisuje jednotlivé mobilní technologie, které jsou nebo mohou být ve výuce využívány. Zaměřuje se také na výhody a nevýhody, které jsou s využitím tabletů ve výuce spojeny, a typy dotykových zařízení včetně popisu jednotlivých platforem. Dále poukazuje na aktuální trendy ve využití tabletů ve výuce na základních školách v České republice ve srovnání se zahraničními studiemi. Ve druhé části práce jsou diskutovány výsledky obou výzkumů provedeného mezi učiteli základních škol v České republice zaměřeného na používání různých typů aplikací pro tablet v práci učitele.cs
dc.format77 s., XVI s. (124 400 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttabletcs
dc.subjectipadcs
dc.subjectm-learningcs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectzákladní školycs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectstudiumcs
dc.subjectmobilní vzdělávací aplikacecs
dc.titleVyužití tabletu ve výuce na základní školecs
dc.title.alternativeThe Use of Tablets in Teaching at Primary Schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this master's thesis is to show the possibilities of using tablets in primary schools, and to thus provide a comprehensive overview of mobile education. The first part of the paper deals with the issue of m-learning, and describes various mobile technologies that are our could potentially be used in education. In addition, it describes the advantages and disadvantages of using tablets in education, provides an overview of available types of touchscreen devices, and describes each particular platform. Finally, this part also identifies contemporary trends in the use of tablets in Czech primary schools and compares them with similar trends identified by international research. The second part of the thesis then discusses the results of the two author's own researches, carried out amongst Czech primary school teachers, focusing on the use of various types of applications for tablets in their daily work.en
dc.subject.translatedtableten
dc.subject.translatedipaden
dc.subject.translatedm-learningen
dc.subject.translatedteachingen
dc.subject.translatedelementary schoolsen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedstudyen
dc.subject.translatedmobile educational applicationsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_martin_prade.pdfPlný text práce10,48 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Martin_Prade_2019.pdfPosudek vedoucího práce314,68 kBAdobe PDFView/Open
Prade_DP_2019_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce222,18 kBAdobe PDFView/Open
Prade protokol775.pdfPrůběh obhajoby práce280,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.