Title: Výslech účastníka jako důkaz v civilním soudním řízení
Other Titles: The examination of a participant as the proof in civil proceedings
Authors: Honsa, Lukáš
Advisor: Pulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38145
Keywords: výslech účastníka;důkaz;důkazní prostředky;dokazování;důkazní prostředky;civilní proces;sporné řízení;nesporné řízení
Keywords in different language: examination of a participant;proof;evidence;civil process;means of proof;proper evidence;disputed proceeding;uundisputed proceeding
Abstract: Diplomová práce představuje důkazní prostředek výslech účastníka v širší rovině, jeho historické kořeny včetně institutu přísahy a pojetí důkazu v jiných právních řádech. Práce rozebírá rozdíl mezi výslechem účastníka a jeho tvrzením, subsidiaritu důkazu a pojetí v sporných a nesporných řízeních a provedení tohoto důkazu.
Abstract in different language: The diploma thesis presents the means of evidence - hearing of a participant of proceedings at a wider level, its historical origin including the institute of oath and the concept of evidence in other legal systems. The thesis analyses difference between hearing and claim, subsidiarity of evidence and its conception in litigations and undisputed proceedings, and also production of the evidence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lukas Honsa Vyslech ucastnika jako dukaz v civilnim soudnim rizeni.pdfPlný text práce792,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Honsa.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Honsa.pdfPosudek vedoucího práce444,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Honsa.pdfPrůběh obhajoby práce260,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.