Název: Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety
Další názvy: The Design of Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine
Autoři: Kopačka, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38221
Klíčová slova: permanentní magnet;pmasr;srm;ansys electronics;maxwell;rmxprt;elektromagnetický návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: permanent magnet;pmasr;srm;ansys electronics;maxwell;rmxprt;electromagnetic design
Abstrakt: Hlavní cíl této diplomové práce je elektromagnetický návrh synchronního reluktančního stroje s asistencí permanentních magnetu (PMASR), který má sloužit jako pohonná jednotka moderních elektromobilu. Úvodní část seznamuje čtenáře s problematikou principu činnosti PMASR. Elektromagnetický návrh je proveden nejprve analyticky a poté je funkčnost navrhovaného PMASR motoru ověřena metodou konečných prvku v programu Maxwell2D.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis is focused on electromagnetic design of permanent magnet assisted synchronous reluctance machine (PMASR). The introductory part introduces the reader to the problematic PMASR function. The electromagnetic design is solved analytically, and then the functional performance of the PMASR is verified by the finite element method in the Maxwell2D software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Kopacka_full.pdfPlný text práce24,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078788_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078788_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078788_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce88,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.