Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRieneslová, Denisa
dc.contributor.refereeCoufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2020-9-8
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:09Z-
dc.date.available2019-3-14
dc.date.available2020-11-10T00:35:09Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-17
dc.identifier80484
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41234
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je otestovat schopnost dětí řešit různé typy labyrintů. Teoretická část se zabývá pojmem labyrint, jeho historií a popisuje vybrané labyrinty v České republice. Také vysvětluje, jaké jsou typy labyrintů, a jak se dají využívat k rozvoji dítěte v předškolním věku. Metodologická část stanovuje cíle, podmínky a metody experimentu. Popisuje přesné zadání úkolů. V experimentální části se čtenář seznamuje s vybraným vzorkem dětí, scénářem experimentu, realizací úkolů a s vyhodnocením, které je provedeno prostřednictvím tabulek a slovního vyjádření.cs
dc.format88 s., 71 017 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=80484-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpojem labyrintcs
dc.subjecthistorie labyrintůcs
dc.subjectlabyrinty v české republicecs
dc.subjecttypy labyrintůcs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectužití labyrintů v předškolním věkucs
dc.titleSchopnost dětí řešit různé typy labyrintůcs
dc.title.alternativeThe ability of children to solve different types of labyrinthsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the bachelor thesis is to test the ability of children to solve different types of labyrinths. The theoretical part deals with the concept of labyrinth, its history and describes selected labyrinths in the Czech Republic. It also explains what the types of labyrinths are and how they can be used to develop a child in preschool age. The methodological part sets the objectives, conditions and methods of the experiment. Describes the exact assignment of tasks. In the experimental section, the reader is familiar with the selected sample of children, the experiment scenario, the execution of tasks and the evaluation, which is done through tables and verbal expression.en
dc.subject.translatedconcept of labyrinthen
dc.subject.translatedhistory of labyrinthsen
dc.subject.translatedlabyrinths in czech republicen
dc.subject.translatedtypes of labyrinthsen
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translateduse of labyrinths in preschool ageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Denisa Rieneslova.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce42,64 kBAdobe PDFView/Open
bakalarska prace_Rieneslova.pdfPosudek oponenta práce107,21 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - RIENESLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce393,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.