Název: Vražda - trestněprávní a kriminologické hledisko
Další názvy: Murder - criminal and criminological aspect
Autoři: Študent, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Suk, Milan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4215
Klíčová slova: vražda;trestní zákoník;trestní zákon;pachatel;zabití
Klíčová slova v dalším jazyce: murder;criminal code;criminal law;the perpetrator;the killing
Abstrakt: Diplomová práce řeší úpravu trestného činu vraždy v právních systémech České republiky od středověku až po současnost. Podrobně analyzuje aktuální právní úpravu a právní úpravu dle trestního zákona. Na toto navazují praktické příklady, kriminologické pojetí vraždy a osoby pachatele. Práce se zabývá rovněž statistikou na úseku odhalování a vyšetřování vražd v České republice s důrazem na Západočeský kraj.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with adjustment of the criminal offence of murder in the legal systems of the Czech Republic from the middle ages to the present. Analyzes the current legislation, and legislation under the criminal law. This bundling practical examples, kriminologické the concept of murder and the person of the offender. The work includes also statistics on the detection and investigation of the killings in the Czech Republic with an emphasis on the West Bohemia region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace hl. cast.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Student_vedouci_Suk.pdfPosudek vedoucího práce707,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Student_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce775,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Student_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce260,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4215

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.