Název: Typy učení se a čeština jako cizí jazyk(se zřetelem k prezentaci české deklinace)
Další názvy: Types of learning and Czech as a foreing language (with respect to the presentation of Czech declension)
Autoři: Hladová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Milan
Oponent: Macháčková, Dita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4489
Klíčová slova: nabývání jazykového kódu;deklinace;učení;učebnice češtiny pro cizince;lingvodidaktická doporučení
Klíčová slova v dalším jazyce: acquiring language code;declension;learning;textboox of czech for foreingers;lingvodidactic recommendation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá typy učení se a češtinou jako cizím jazykem (se zřetelem k prezentaci české deklinace). Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část se věnuje nabývání jazykového kódu, gramatice. Vymezujeme pojmy učení, kognitivní a učební styly. Ve druhé části se zaměřujeme na sestavení dotazníku, který jsme rozdali zahraničním studentům. Analyzujeme, jaký způsob učení se českému jazyku (obzvláště deklinaci) využívají zahraniční studenti. Další část se věnuje rozebrání učebnic češtiny pro cizince. V poslední pasáži sestavujeme lingvodidaktická doporučení, která by měla pomoci učitelům a zahraničním studentům ve výuce českého jazyka jako jazyka cizího.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the thesis is to analyse types of learning and Czech as a foreing language (with respect to the presentation of Czech declension). This work is divided into four parts. The theoretical part includes ways of acquiring language code and terms like cognitive styles and learning styles. Second part of my thesis involves evaluation of questionnaire. The questionnaire was distributed to foreing students of Bohemistic. The next part contains evaluation of selected textbooks of the Czech language for foreingers. The main focus is related to declension. At the end of the work we tried to gave some lingvodidactic recommendation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KlaraHladova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hladova.pdfPosudek vedoucího práce40,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).hladova.pdfPosudek oponenta práce587,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).hladova.pdfPrůběh obhajoby práce174,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4489

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.