Title: Typy učení se a čeština jako cizí jazyk(se zřetelem k prezentaci české deklinace)
Other Titles: Types of learning and Czech as a foreing language (with respect to the presentation of Czech declension)
Authors: Hladová, Klára
Advisor: Hrdlička, Milan
Referee: Macháčková, Dita
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4489
Keywords: nabývání jazykového kódu;deklinace;učení;učebnice češtiny pro cizince;lingvodidaktická doporučení
Keywords in different language: acquiring language code;declension;learning;textboox of czech for foreingers;lingvodidactic recommendation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá typy učení se a češtinou jako cizím jazykem (se zřetelem k prezentaci české deklinace). Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část se věnuje nabývání jazykového kódu, gramatice. Vymezujeme pojmy učení, kognitivní a učební styly. Ve druhé části se zaměřujeme na sestavení dotazníku, který jsme rozdali zahraničním studentům. Analyzujeme, jaký způsob učení se českému jazyku (obzvláště deklinaci) využívají zahraniční studenti. Další část se věnuje rozebrání učebnic češtiny pro cizince. V poslední pasáži sestavujeme lingvodidaktická doporučení, která by měla pomoci učitelům a zahraničním studentům ve výuce českého jazyka jako jazyka cizího.
Abstract in different language: The purpose of the thesis is to analyse types of learning and Czech as a foreing language (with respect to the presentation of Czech declension). This work is divided into four parts. The theoretical part includes ways of acquiring language code and terms like cognitive styles and learning styles. Second part of my thesis involves evaluation of questionnaire. The questionnaire was distributed to foreing students of Bohemistic. The next part contains evaluation of selected textbooks of the Czech language for foreingers. The main focus is related to declension. At the end of the work we tried to gave some lingvodidactic recommendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KlaraHladova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
hladova.pdfPosudek vedoucího práce40,23 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).hladova.pdfPosudek oponenta práce587,65 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).hladova.pdfPrůběh obhajoby práce174,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.