Title: Jemenská chudoba, téma ohrožující bezpečnost zemí Perského zálivu
Other Titles: Yemen poverty, the security threat to the states of the Persian Gulf
Authors: Vychytilová, Karina
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Cabadová Waisová, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4621
Keywords: bezpečnost;chudoba;Jemen;Kodaňská škola;Perský záliv;Rada pro spolupráci v Zálivu;rozvojová pomoc;sekuritizace;Sen Amartya;slabá státnost
Keywords in different language: security;poverty;Yemen;Copenhagen school;Persian Gulf;Gulf cooperation council;development aid;securitization;Sen Amartya;state weakness
Abstract: Práce se zabývá chudobou a slabou státností Jemenu, které zkoumá v regionálním kontextu. Cílem je potvrdit, či vyvrátit, zda Jemen jako slabý a chudý stát skutečně představuje hrozbu pro region Perského zálivu. Vztahy mezi Jemenem a státy Rady pro spolupráci v Zálivu jsou zkoumány prostřednictvím šesti vymezených procesů sekuritizace, které jsou s chudobou státu spojeny. Práce se zaměřuje na problematiku rozvojové pomoci a také na téma terorismu jako projevu chudoby. Teoretický rámec práce představuje pojetí bezpečnosti Kodaňské školy a koncepce lidských potřeb Amartyi Sena.
Abstract in different language: The thesis concerns to poverty and state weakness of Yemen. These two phenomena are researched in context of regional security. The aim is to verify or disaprove whether Yemen as a poor and weak state presents a real threat to security of the Persian Gulf. Relations between Yemen and states of Gulf Cooperation Council are explained by six securitization process themes. The thesis focuses on development aid too and the issue of Al Qaeda and terrorism as a display of poverty. The theoretic frame is represented by Copenhagen School´s security approach and the conception of human capabilities by Amartya Sen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2012 Karina Vychytilova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vychytilova_ved_DPpol.docxPosudek vedoucího práce43,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vychytilova_op.docxPosudek oponenta práce43,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vychytilova.pdfPrůběh obhajoby práce237,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.