Title: Nevládní organizace a jejich role při agenda setting
Other Titles: NGOs and Their Role in Agenda Setting
Authors: Petrová, Ilona
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4632
Keywords: nevládní organizace;chování států;mezinárodní humanitární právo;nášlapné miny;tříštivá munice;Mezinárodní trestní soud;dětští vojáci;ruční a lehké zbraně
Keywords in different language: non-governmental organisations;behaviour of states;international humanitarian law;landmines;cluster munition;International Criminal Court;child soldiers;small arms and light weapons
Abstract: Nevládní organizace od 90. let 20. století zažívají nebývalý rozkvět a stávají se nedílnou součástí mezinárodní politiky. Zvlášť podstatnou roli hrají v iniciaci a prosazování norem mezinárodního humanitárního práva. Svou činností a humanitární rétorikou jsou NGOs schopny měnit identitu států a tak i jejich chování. Tento vztah je demonstrován prostřednictvím pěti smluv: Ottawské konvence, Konvence z Osla, Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, Opčního protokolu o právech dítěte a Akčního programu OSN na omezení obchodu s ručními a lehkými palnými zbraněmi.
Abstract in different language: Non-governmental organisations have been blooming since1990s and have become an integral part of international politics. Especially, they play a significant role in initiating and promoting norms of international humanitarian law. NGOs are able to change identity and behaviour of states thanks to their activities and humanitarian rhetoric. This relationship is demonstrated through five treaties: Ottawa Convention, Oslo Convention, Rome Statute of International Criminal Court, Optional protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts and UN Program of Action on the illicit trade in small arms and light weapons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petrova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Petrova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open
petrova_opo.docxPosudek oponenta práce44,43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce205,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4632

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.