Název: Nevládní organizace a jejich role při agenda setting
Další názvy: NGOs and Their Role in Agenda Setting
Autoři: Petrová, Ilona
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4632
Klíčová slova: nevládní organizace;chování států;mezinárodní humanitární právo;nášlapné miny;tříštivá munice;Mezinárodní trestní soud;dětští vojáci;ruční a lehké zbraně
Klíčová slova v dalším jazyce: non-governmental organisations;behaviour of states;international humanitarian law;landmines;cluster munition;International Criminal Court;child soldiers;small arms and light weapons
Abstrakt: Nevládní organizace od 90. let 20. století zažívají nebývalý rozkvět a stávají se nedílnou součástí mezinárodní politiky. Zvlášť podstatnou roli hrají v iniciaci a prosazování norem mezinárodního humanitárního práva. Svou činností a humanitární rétorikou jsou NGOs schopny měnit identitu států a tak i jejich chování. Tento vztah je demonstrován prostřednictvím pěti smluv: Ottawské konvence, Konvence z Osla, Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, Opčního protokolu o právech dítěte a Akčního programu OSN na omezení obchodu s ručními a lehkými palnými zbraněmi.
Abstrakt v dalším jazyce: Non-governmental organisations have been blooming since1990s and have become an integral part of international politics. Especially, they play a significant role in initiating and promoting norms of international humanitarian law. NGOs are able to change identity and behaviour of states thanks to their activities and humanitarian rhetoric. This relationship is demonstrated through five treaties: Ottawa Convention, Oslo Convention, Rome Statute of International Criminal Court, Optional protocol on the Involvement of Children in Armed Conflicts and UN Program of Action on the illicit trade in small arms and light weapons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Petrova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petrova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,7 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
petrova_opo.docxPosudek oponenta práce44,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce205,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.