Title: Víceparametrické nelineární okrajové úlohy
Other Titles: Multi-parameter Nonlinear Boundary-Value Problems
Authors: Kudláč, Martin
Advisor: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Volek Jonáš, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46422
Keywords: okrajová úloha;parametr;vlastní čísla;sturm-liouvillova úloha;steklovova úloha na vlastní čísla;bifurkační diagram
Keywords in different language: boundary problem;parameter;eigenvalues;sturm-liouville problem;steklov eigenvalue problem;bifurcation diagram
Abstract: Práce formuluje víceparametrickou okrajovou úlohu s jedním parametrem v rovnici a druhým parametrem v okrajové podmínce s cílem vyšetřit, pro které dvojice parametrů získáme netriviální řešení. Lineární verze úlohy je vyřešena zcela zvlášť a její výsledky se následně promítají do nelineárních úloh. U nelineárních úloh nás zajímají především vlastnosti řešení a jejich existence pro různé dvojice parametrů. Práce a výsledky v ní použité jsou ilustrovány pomocí diagramů, vytvořených v softwaru Matlab.
Abstract in different language: This work formulates a multi-parametric boundary value problem with one parameter included in an equation and the other parameter in a boundary condition. The task is to examine the pairs of the parameter which the problem has a non-trivial solution for. A linear version of the problem is solved separately and the obtained results are furthermore used in a nonlinear versions of the problem. For the nonlinear problems, we are interested especially in properties and existence of the solution for different pairs of the parameters. The work and the included results are illustrated with diagrams created in Matlab.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BachelorThesis_Martin_Kudlac.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kudlac.pdfPosudek vedoucího práce389,06 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kudlac.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Kudlac.pdfPrůběh obhajoby práce204,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.