Title: Trestněprávní a kriminologické aspekty terorismu
Other Titles: Criminal and criminological aspects of terrorism
Authors: Krejčová, Jana
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48363
Keywords: terorismus;teroristický útok;teror;teroristický trestný čin;radikalizace;pachatelé terorismu;zahraniční terorističtí bojovníci;teroristická skupina.
Keywords in different language: terrorism;terrorist attack;terror;terrorist crime;radicalization;perpetrators of terrorism;foreign terrorist fighters;terrorist group.
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na trestněprávní a kriminologické aspekty terorismu. První kapitola se zabývá pojmem terorismu, následuje historický vývoj terorismu a ve třetí kapitole jsou rozvedeny jednotlivé druhy terorismu. Jádro práce je obsaženo ve čtvrté a páté kapitole, které se zaměřují na právní úpravu terorismu a jeho kriminologické aspekty. Šestá kapitola se zabývá čím dál aktuálnější hrozbou, kterou je problematika radikalizace osob prostřednictvím sociálních sítí. V poslední kapitole je obsažena analýza vybraných teroristických útoků.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on criminal and criminological aspects o terrorism. The first chapter deals with the concept of terrorism, which is followed by the historical evolution of terrorism, and the third chapter describes the different types of terrorism. The core of the thesis is contained in the fourth and fifth chapters, which focus on the legal regulation of terrorism and its criminological aspects. The sixth chapter focuses on the growing threat of radicalisation of people through social networks. The last chapter contains an analysis of selected terrorist attacks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jana Krejcova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Krejcova.pdfPosudek vedoucího práce599,61 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Krejcova.pdfPosudek oponenta práce375,79 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Krejcova.pdfPrůběh obhajoby práce262,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.