Title: ORIENTAČNÍ SYSTÉM
Other Titles: ORIENTATION SYSTEM
Authors: Heyduk, Jakub
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Strnad Martin, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49136
Keywords: orientační systém;grafický design;vizuální komunikace;informační tabule;úvodní rozcestník;označení dveří;značka;grafický manuál;typografický plakát;grafická mapa;autorské písmo;barevná skladba;barvy
Keywords in different language: orientation system;graphic design;visual communication;information board;introductory signpost;door marking;brand;graphic manual;typographic poster;graphic map;author's font;color composition;colors
Abstract: Ve své nynější tvorbě - diplomové práci - se zabývám vytvořením co nejefektivnějšího orientačního systému v reálném prostoru Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze. Tato práce je jakýmsi završením mého studia na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Pokusil jsem se v ní zhodnotit své dosavadní znalosti i zkušenosti z oboru Grafický design a 3D design.
Abstract in different language: In my current work - diploma thesis - I deal with the creation of the most effective orientation system in the real space of the Gynecology and Obstetrics Clinic of the General Hospital in Prague. This work is a kind of completion of my studies at the Faculty of Design and Art of Ladislav Sutnar University of West Bohemia in Pilsen. I tried to evaluate my current knowledge and experience in the field of Graphic Design and 3D Design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heyduk_Diplomova_Prace_Apolinar.pdfPlný text práce13,92 MBAdobe PDFView/Open
Heyduk.pdfPosudek vedoucího práce125,26 kBAdobe PDFView/Open
Heyduk_0.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Heyduk_1.pdfPrůběh obhajoby práce266,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.