Title: Pojem "zájem" ve správním právu. (Veřejný zájem a soukromý zájem, zájem obecný/universální, skupinový/partikulární, jednotlivý/individuální.) Zásada a její projevy ve správním procesu.
Other Titles: The term "interest" in administrative law. Public interest and private interest, general/universal interest, group/particular interest. Principle and its manifestations in the administrative process.
Authors: Bauer, Vilém
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49381
Keywords: zájem;veřejný a soukromý zájem;groups;lobbování;právní principy;správní proces;správní právo
Keywords in different language: interest;public and private interest;groups;lobbing;legal principle;administrative process;administrative law
Abstract: Práce se zabývá pojmem zájem. Tento pojem text definuje a popisuje rozdíly mezi veřejnými a soukromými zájmy. Dále se text zaměří na vybraná soudní rozhodnutí a zásady správního procesu.
Abstract in different language: The work examines the concept of interest. This defines and describes the differences between the public and private interests. Furthermore, the author will also focus on the analysis of individual court decisions that deal with areas of conflict of public and private interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verejny zajem Bauer 2022lastN.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Bauer - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce615,12 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce864,86 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce252,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.