Title: Český zahraničně politický proces - agenda-setting a aktéři podílející se na tvorbě a výkonu české zahraniční politiky
Other Titles: Czech Foreign Policy Process - Agenda-setting and Actors Involved in the Creation and Performance of the Czech Foreign Policy
Authors: Červená, Kristýna
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5125
Keywords: agenda setting;Česká republika;NATO;český zahraničněpolitický proces
Keywords in different language: agenda setting;Czech republic;NATO;czech foreignpolicy process
Abstract: Tématem bakalářské práce je Český zahraničně politický proces - agenda-setting a aktéři podílející se na tvorbě a výkonu české zahraniční politiky. Práce je jednopřípadovou studií pojednávající o vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999. Téma práce je rozděleno do dvou částí. První část je zaměřena na vývoj výzkumů agenda-setting a její koncepci.První část bakalářské práce obsahuje také analýzu českého zahraničně politického procesu, ve kterém je popsána jeho formální a neformální struktura. Druhá část práce je zaměřena na proces vstupu České republiky do Severoatlantické aliance a popisuje roli a vliv vybraných aktérů zahraničně politického procesu České republiky na tento proces. Cílem práce je zjistit, který z aktérů měl na vstupu České republiky do Severoatlantické největší podíl.
Abstract in different language: The Bachelor thesis named Czech Foreign Policy Process ? Agenda-setting and Actors involved in the Creation and Performance of the Czech Foreign Policy is a one case study of an admission of the Czech Republic to the North Atlantic Treaty Organisation in 1999. The thesis is divided into two parts. The first part is focused on the theory of agenda-setting, its development and conception. Agenda-setting consists of three segments: media agenda, public agenda and policy agenda. Due to the specialization of the topic, the main emphasis is on policy agenda. The first part also contains an analysis of the Czech foreign policy process, which describes its structure. The second part concentrates on the admission of the Czech Republic to NATO. It describes a process to the admission and explains the function and influence of the Czech government representatives. The purpose of the thesis is to answer a research question: Which Czech government representative influenced the admission of the Czech Republic to NATO most? Theoretical knowledge described in the first part is employed in the case study of the second part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP1.pdfPlný text práce527,48 kBAdobe PDFView/Open
Cervena_ved.docxPosudek vedoucího práce43,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cervena_opo_bas.docxPosudek oponenta práce43,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cervena.pdfPrůběh obhajoby práce366,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.