Title: Metody pro prevenci záškoláctví na základních školách v Plzni
Other Titles: Methods for preventing truancy in primary schools in Pilsen
Authors: Menclová, Kristýna
Advisor: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Referee: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53255
Keywords: záškoláctví;důvody záškoláctví;řešení záškoláctví;prevence záškoláctví
Keywords in different language: truancy;reasons for truancy;solutions to truancy;prevention of truancy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá záškoláctvím a jeho prevencí na základních školách v Plzni. Teoretická část práce se věnuje definování základních pojmů vztahujících se k problematice záškoláctví. Zároveň je v této části popsána teorie prevence záškoláctví a uvedena role výchovných poradců a školních metodiků prevence, jakožto hlavních aktérů při řešení prevence záškoláctví. Praktická část na základě dotazníkového šetření a rozhovorů identifikuje, jak jsou nastaveny procesy pro prevenci záškoláctví na základních školách v Plzni a jaké metody prevence záškoláctví jsou z pohledu jednotlivých výchovných poradců a školních metodiků prevence považovány za nejúčinnější, na základě jejich zkušeností z praxe.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with truancy and its prevention in primary schools in Pilsen. The theoretical part of the thesis is devoted to the definition of basic terms related to the issue of truancy. This part also describes the theory behind the prevention of truancy and the role of educational counselors and school prevention methodists as the main actors in preventing truancy. Based on a questionnaire and interviews, the empirical part identifies the processes for preventing truancy in primary schools in Pilsen. It explores, which methods of truancy prevention are found to be effective from the point of view of individual educational advisors and school prevention methodists, based on their practical experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kristyna Menclova_P20B0491P.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_ved_Menclova_SP_cerven2023.pdfPosudek vedoucího práce150,93 kBAdobe PDFView/Open
Menclova OP.pdfPosudek oponenta práce195,21 kBAdobe PDFView/Open
Menclova O038.pdfPrůběh obhajoby práce309,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.