Název: Automatický překladač jazyka Blason
Další názvy: Automatic Blazon compiler
Autoři: Šťáva, Oto
Vedoucí práce/školitel: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Oponent: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54142
Klíčová slova: heraldika;parsery;syntaktická analýza;lemmatizace;blazony;český jazyk;formální gramatiky;rekurzivní sestup;programovací jazyk c;preprocesor;makra;html;css;svg;linux;webassembly
Klíčová slova v dalším jazyce: heraldry;parsers;syntax analysis;lemmatization;blazons;czech language;formal grammars;recursive descent;c programming language;preprocessor;macros;html;css;svg;linux;webassembly
Abstrakt: Blazon je formální slovní popis heraldického znamení. Jedná se o popis dostatečně stručný a zároveň výstižný, aby byl autor kreseb, který je znalý jeho pravidel, schopný znamení věrně reprodukovat. Díky požadavkům na jednoznačnost a stručnost je možné v textech vysledovat pravidelné vzory a struktury, které mohou být potenciálně zpracovány strojovým analyzérem. Cílem této diplomové práce bylo tyto struktury detailně prozkoumat a na jejich základě implementovat překladač, který dokáže zpracovávat alespoň část skutečných blazonů v českém jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: In heraldry, a blazon is a formal textual description of a coat of arms or another heraldic emblem. The description must be concise and at the same time unambiguous enough so that an author aware of its rules is able to reproduce the described emblem as accurately as possible. Thanks to these requirements, it is possible to recognize patterns and structures in the texts, which may potentially be processed using a machine parser. The aim of this diploma thesis was to analyse these structures and, based on such analysis, to implement a compiler able to process at least a subset of real-world blazons written in the Czech language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
main.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A20N0107Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce123,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A20N0107PPhodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce498,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A20N0107Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.