Title: Automatický překladač jazyka Blason
Other Titles: Automatic Blazon compiler
Authors: Šťáva, Oto
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54142
Keywords: heraldika;parsery;syntaktická analýza;lemmatizace;blazony;český jazyk;formální gramatiky;rekurzivní sestup;programovací jazyk c;preprocesor;makra;html;css;svg;linux;webassembly
Keywords in different language: heraldry;parsers;syntax analysis;lemmatization;blazons;czech language;formal grammars;recursive descent;c programming language;preprocessor;macros;html;css;svg;linux;webassembly
Abstract: Blazon je formální slovní popis heraldického znamení. Jedná se o popis dostatečně stručný a zároveň výstižný, aby byl autor kreseb, který je znalý jeho pravidel, schopný znamení věrně reprodukovat. Díky požadavkům na jednoznačnost a stručnost je možné v textech vysledovat pravidelné vzory a struktury, které mohou být potenciálně zpracovány strojovým analyzérem. Cílem této diplomové práce bylo tyto struktury detailně prozkoumat a na jejich základě implementovat překladač, který dokáže zpracovávat alespoň část skutečných blazonů v českém jazyce.
Abstract in different language: In heraldry, a blazon is a formal textual description of a coat of arms or another heraldic emblem. The description must be concise and at the same time unambiguous enough so that an author aware of its rules is able to reproduce the described emblem as accurately as possible. Thanks to these requirements, it is possible to recognize patterns and structures in the texts, which may potentially be processed using a machine parser. The aim of this diploma thesis was to analyse these structures and, based on such analysis, to implement a compiler able to process at least a subset of real-world blazons written in the Czech language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
A20N0107Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce123,72 kBAdobe PDFView/Open
A20N0107PPhodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce498,89 kBAdobe PDFView/Open
A20N0107Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce198,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.